Nordic Walking - sport pro aktivní seniory

27.09.2017

Nejprve se zamysleme nad tím, kdo je vlastně senior? Kdy se jím stáváme? Odchodem do důchodu nebo po dosažení určité věkové hranice? Jistě záleží na životním stylu, na našem přístupu k životu. Je na nás, kam chceme hranici "seniora" posunout. Prostředkem, jenž umožňuje pomyslné posouvání této meze, může být právě Nordic Walking, česky Severská chůze.

Severská chůze zpomaluje stárnutí

Severská chůze působí na člověka citlivě. Je prokázáno, že zpomaluje proces stárnutí. Pravidelná a vhodná pohybová aktivita má pozitivní vliv na zdraví, emoce, nezávislost i soběstačnost jedince. Severská chůze se stává preventivním, ale i léčebným prostředkem v životě seniorů a působí tak na celkovou kvalitu jejich života.

Severská chůze přináší do života seniorů řadu pozitivních změn

Pravidelné procházky a cvičení s holemi přináší do života seniorů řadu pozitivních změn. Severská chůze zapojuje celé naše tělo - až 94% jeho svalů. Za pomoci holí je mnohem snazší se celkově více protáhnout a uvolnit. Pravidelný pohyb a tedy i chůze s holemi působí na naši psychiku, dodává příjemný pocit radosti, harmonie a svěžesti, probouzí chuť do života. Kladně ovlivňuje všechny funkce organizmu, svalovou a mozkovou činnost, krevní oběh, trávení. Významně zvyšuje pohyblivost páteře, odlehčuje kolenům. Severská chůze pomáhá v prevenci a rehabilitaci, zejména při obtížích s dolními končetinami nebo po zranění. Snižuje riziko osteoporózy, předchází křečovým žilám, ulevuje cévám. Je vhodnou formou pohybu pro kardiaky, o diabeticích nemluvě. Díky chůzi s holemi získávají senioři více optimismu do života, zlepšuje se pohyblivost, správné držení těla, celková rovnováha.

Při lekcích a kurzech Severské chůze také oceníte možnost navazovat nové sociální kontakty. Se Severskou chůzí nejsou naštěstí spojena žádná věková omezení.

Severská chůze působí blahodárně nejen fyzicky, ale i psychicky. Tělo a duše zde kráčejí ve shodě.

Milí senioři, těším se na Vás na našich společných lekcích!

Lenka Brychtová Nordic Walking Novohradsko.